Odborná konference Efektivní nemocnice

Odborná konference „Efektivní nemocnice 2019 – Strategie zdravotních pojišťoven, nemocnic a ambulancí“

se bude konat v úterý 3. 12. 2019 a ve středu 4. 12. 2019 v Clarion Congress Hotel Prague – Vysočany.

UPOZORNĚNÍ:

KAPACITA SÁLU JE NAPLNĚNA! V PŘÍPADĚ VAŠEHO ZÁJMU O ÚČAST DOPORUČUJEME NÁS KONTAKTOVAT PRO MOŽNOST ZAPSÁNÍ DO ČEKACÍ LISTINY.

Kontaktujte nás prosím na e-mail: m.uherkova@hc-institute.org

Z DŮVODU ZVYŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ NEBUDE MOŽNÝ VSTUP NA KONGRESOVÉ PATRO BEZ POTVRZENÉ REGISTRACE ZE STRANY ORGANIZÁTORŮ (TZN. HCI).

INFORMACE K UBYTOVÁNÍ:

KAPACITA HOTELU CLARION JE JIŽ NAPLNĚNA! DOPORUČUJEME REZERVOVAT UBYTOVÁNÍ V BLÍZKÉM OKOLÍ KONÁNÍ AKCE.

 

Záštitu nad odbornou konferencí doposud přijali:

 • Ing. Miloš Zeman, dr. h. c. – prezident, Česká republika
 • Ing. Andrej Babiš – premiér, Vláda České republiky
 • JUDr. Alena Schillerová, PhD. - místopředsedkyně vlády, Vláda České republiky; ministryně, Ministerstvo financí České republiky
 • Mgr. Radek Vondráček – předseda, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
 • prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. – předsedkyně, Výbor pro zdravotnictví - Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
 • Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA – ministr, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD. – ministryně, Ministerstvo zdravotnictví Slovenské republiky
 • Mgr. Irena Storová - ředitelka, Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor, Univerzita Karlova
 • Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová – hejtmanka, Středočeský kraj
 • Mgr. Ivana Stráská – hejtmanka, Jihočeský kraj
 • MUDr. Jiří Běhounek – hejtman, Kraj Vysočina
 • Bc. Josef Bernard – hejtman, Plzeňský kraj
 • JUDr. Bohumil Šimek – hejtman, Jihomoravský kraj
 • Ladislav Okleštěk – hejtman, Olomoucký kraj
 • PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. – hejtman, Královéhradecký kraj
 • Oldřich Bubeníček – hejtman, Ústecký kraj
 • Jiří Čunek – hejtman, Zlínský kraj
 • Ing. Erika Jurinová – předsedkyně, Žilinský samosprávny kraj
 • Mgr. Juraj Droba, MBA, MA – předseda, Bratislavský samosprávny kraj
 • Ing. Ján Lunter – předseda, Banskobystrický samosprávny kraj
 • Ing. Rastislav Trnka – předseda, Košický samosprávny kraj
 • MUDr. Martin Gebauer – náměstek hejtmana, Moravskoslezský kraj
 • Mgr. Milena Johnová – radní, Hlavní město Praha
 • JUDr. Markéta Vaňková – primátorka, Město Brno
 • Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. – náměstek primátora, Město Ostrava

Úterý 3.12.2019

ZAHÁJENÍ ODBORNÉ KONFERENCE (13:30 - 14:00)

 • Ing. Andrej Babiš - premiér, Vláda České republiky
 • JUDr. Alena Schillerová, PhD. - místopředsedkyně vlády, Vláda České republiky; ministryně, Ministerstvo financí České republiky
 • doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD. – ministryně, Ministerstvo zdravotnictví Slovenské republiky
 • Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA - ministr, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA - rektor, Univerzita Karlova
 • Robin Turner - General Manager, ROCHE s.r.o.
 • Eva Vencovská, MBA - General Manager CZ/SK, Fresenius Kabi s.r.o.
 • John Rayner - Regional Director – EMEA, Healthcare Advisory Services Group, HIMSS

1. DISKUSNÍ BLOK - ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY, NEMOCNICE A AMBULANCE (14:00 - 15:15)

Hlavní témata diskusního bloku:
 • Dlouhodobé financování zdravotní péče s výhledem na 10 let (provoz, investice a moderní péče)
 • Personální otázky zdravotnictví (rozdělení kompetencí a lepší organizace zdravotní péče)
 • Zdravotní zisk – výhody spolupráce zdravotních pojišťoven a poskytovatelů zdravotní péče směrem k pacientům

Účast v diskusním bloku potvrdili:

 • Ing. Andrej Babiš - premiér, Vláda České republiky
 • JUDr. Alena Schillerová, PhD. - místopředsedkyně vlády, Vláda České republiky; ministryně, Ministerstvo financí České republiky
 • Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA - ministr, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA - rektor, Univerzita Karlova
 • Ing. Zdeněk Kabátek - ředitel, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
 • JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA - ředitel, Fakultní nemocnice v Motole
 • doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. - prezident, Česká stomatologická komora
 • MUDr. Petr Šonka - předseda, Sdružení praktických lékařů České republiky
 • Martin Puchwein, Ph.D. - Novartis Country President & CPO Head Czech Republic, Novartis, s.r.o.

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ CELOSTÁTNÍHO PRŮZKUMU ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ROKU 2019 (15:15 - 15:30)

Výsledky celostátního projektu budou vyhlášeny v těchto kategoriích:

 • Hodnocení z pohledu online komunikace zdravotních pojišťoven
 • Hodnocení z pohledu ředitelů nemocnic
 • Hodnocení z pohledu ambulantních lékařů
 • Hodnocení z pohledu pojištěnců
 • Hodnocení z pohledu preventivních programů pro děti a dorost
 • Hodnocení z pohledu finančního zdraví
 • Absolutní vítěz

Účast potvrdili:

 • JUDr. Alena Schillerová, PhD. - místopředsedkyně vlády, Vláda České republiky; ministryně, Ministerstvo financí České republiky
 • Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA - ministr, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • Ing. Michal Kupsa - Partner, NEXIA AP a.s.
 • Bc. Vladimír Přikryl - ředitel společnosti a jednatel, CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.
 • Vladan Crha - Managing Director, AMI Digital s.r.o.
 • Robin Turner - General Manager, ROCHE s.r.o.

PŘESTÁVKA, COFFEE BREAK (15:30 - 16:15)

2. DISKUSNÍ BLOK - ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI ZDRAVOTNÍ PÉČE V NEMOCNICÍCH A AMBULANCÍCH (16:15 - 17:15)

Hlavní témata diskusního bloku:
 • Indikátory kvality zdravotní péče a možnosti jejich kontroly
 • Zavádění moderní inovativní léčby
 • Elektronizace zdravotnictví a její hranice
 • Legislativa (zákon o elektronizaci zdravotnictví a veřejné zdravotní pojištění)

Účast v diskusním bloku potvrdili:

 • Mgr. Filip Vrubel - náměstek ministra, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • Ing. David Šmehlík, MHA - náměstek ředitele pro zdravotní péči, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
 • MUDr. Ilona Hülleová - předsedkyně, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost České republiky
 • JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D. - předsedkyně, Společnost medicínského práva – Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
 • Ing. Radim Šenk, MBA, FCCA - Ex náměstek ředitele pro ekonomické řízení (2010 - 2019), Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
 • prof. MUDr. Marek Trněný, CSc. - přednosta, I. interní klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
 • Ing. Pavel Fojtík, MBA - Senior Manager, Management Consulting KPMG Česká republika, s.r.o. 
 • Eva Knappová - ředitelka, Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s.

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ CELOSTÁTNÍHO PRŮZKUMU NEJLEPŠÍ NEMOCNICE ČR 2019 (17:15 - 17:45)

Výsledky celostátního projektu budou vyhlášeny v těchto kategoriích:

 • Projekt „Nemocnice pro život 2019“
 • Projekt „Online komunikace nemocnic 2019“
 • Finanční zdraví nemocnic
 • Bezpečnost a spokojenost zaměstnanců
 • Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů
 • Bezpečnost a spokojenost ambulantních pacientů
 • Absolutní vítěz

Účast potvrdili:

 • Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA - ministr, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • Ing. Jakub Kovář - Partner, Nexia AP a.s.
 • Ing. Filip Těšitel - Area sales manager, LINET spol. s r.o. 
 • Vladan Crha - Managing Director, AMI Digital s.r.o.
 • Martin Wagner - statutární ředitel, Institut pro podporu elektronizace zdravotnictví, z. ú.
 • Mgr. Václav Halama - Sales & Marketing manažer pro nemocniční business za Českou republiku, HARTMANN - RICO a.s.
 • Ing. Milan Káně, MBA - ředitel pro finanční a veřejný sektor, Československá obchodní banka, a.s.
 • David Skalický, MD, MBA - Market Access & Governmental Affairs Director, ROCHE s.r.o.

PŘESTÁVKA, COFFEE BREAK (17:45 - 18:00)

PREZENTACE ODBORNÍKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ (18:00 - 19:00)

 • doc. Ing. Peter Pažitný, MSc., PhD. - ekonom a lektor, Pažitný & Kandilaki - Healthcare Consulting Téma prezentace: Manažérske nástroje, stimuly, regulácie a spätná väzba v zdravotnom systéme Slovenska.
 • Martin Zubek - ředitel InterSystems pro střední Evropu, Intersystems Corporation Téma prezentace: Užití umělé inteligence v nových přístupech moderní medicíny.
 • Dr. Martin Kuncek - člen vedení skupiny B.Braun, jednatel, B.Braun Avitum CZ/SK Téma prezentace: Management 3x jinak…aneb jak v B.Braun pomáháme zvyšovat efektivitu péče o pacienty.
 • Martin Wagner - statutární ředitel, Institut pro podporu elektronizace zdravotnictví, z. ú. Téma prezentace: ZDRAVeL v produktech (Portál pro nemocnice/Centrová léčba/Hledání pacientů Prediabetes, Diabetes, KRK, Dyslipidemie).
 • Ing. Lukáš Bušek - CEO, MedText, a Fixen company Téma prezentace: Efektivní komunikace (sdílení informací) v rámci zdravotních zařízení a mezi nimi.
 • Ing. Jan Hummel - founder/CEO, Fruitisimo Group Téma prezentace: Nový koncept zdravého občerstvení ve zdravotnických zařízeních - Fruitisimo.

VOLNÁ DISKUSE, VEČEŘE A SPOLEČENSKÝ VEČER (19:00 - 24:00)

Středa 4.12.2019

3. DISKUSNÍ BLOK - SUMMIT NEMOCNIC, AMBULANCÍ A PACIENTSKÝCH ORGANIZACÍ (10:00 - 11:30)

Hlavní témata diskusního bloku:

 • Optimální nastavení spolupráce ministerstva, pacientských organizací, nemocnic a ambulancí
 • Hrazení nákladné léčby z pohledu pacientů, ministerstva a zdravotních pojišťoven
 • Zavádění nových přístupů a moderních technologií šetrnějších pro pacienty
Účast v diskusním bloku potvrdili:
 
 • prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. - náměstek pro zdravotní péči, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • MUDr. Renata Knorová, MBA - zdravotní ředitelka, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna; předsedkyně zdravotní sekce, Svaz zdravotních pojišťoven České republiky
 • prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc, MBA, FCMA - ředitel, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
 • MUDr. Zorjan Jojko - předseda, Sdružení ambulantních specialistů České republiky
 • Ing. Norbert Schellong - statutární ředitel, Ústav vývoje a klinických aplikací, z.ú.; ředitel, Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace
 • Mgr. Václav Krása - předseda, Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z.s.
 • Ing. René Břečťan - místopředseda, Česká asociace pro vzácná onemocnění, z.s.

 

VOLNÁ DISKUSE, OBĚD (11:30 - 13:00)

PROGRAM KONFERENCE V PDF FORMÁTU

 

DĚKUJEME NAŠIM PARTNERŮM V ROCE 2019:

Novinky

03.12.2019

Žebříček českých nemocnic a žebříček zdravotních pojišťoven 2019

Vyhlášení žebříčku českých nemocnic v rámci 14. ročníku celorepublikového komplexního hodnocení českých nemocnic "Nejlepší nemocnice ČR 2019" a českých zdravotních pojišťoven v rámci 5. ročníku celorepublikového komplexního hodnocení "Zdravotní pojišťovna roku 2019".

Zobrazit více novinek

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek


Hlavní partneři

 

        

        

Sponzor hlavní ceny

Partner "Nemocnice pro život"

Marketingoví partneři    

     

Hlavní partner elektronizace českého zdravotnictví

Mediální partner ambulantních pacientů

Mediální partner zaměstnanců nemocnic

Hlavní realizační partner

Realizační partneři

Organizátor

Podporujeme

Odborní partneři

         

   

         

                

   

Partneři

 

       

  

   

   

      

Partner „Online komunikace nemocnic“

Finanční partner

Mediální partneři

          

       

      

 

         

      
                          

Spolupracujeme

          

  www.vzacna-onemocneni.cz