Odborná konference Efektivní nemocnice

Odborná konference „Efektivní nemocnice 2021 – Strategie zdravotních pojišťoven, nemocnic a ambulancí“

se bude konat v úterý 23. 11. 2021 a ve středu 24. 11. 2021 v Clarion Congress Hotel Prague – Vysočany.

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY KONFERENCE: ODBORNÁ KONFERENCE EFEKTIVNÍ NEMOCNICE 2021 SE USKUTEČNÍ. PROSÍME, ABY SE REGISTROVANÍ HOSTÉ ŘÍDILI AKTUÁLNĚ PLATNÝMI NAŘÍZENÍMI VLÁDY S ÚČINNOSTÍ OD 22.11.2021. V PŘÍPADĚ, ŽE SE TÉTO AKCE NEBUDETE MOCI OSOBNĚ ZÚČASTNIT, NEVÁHEJTE NÁS PROSÍM KONTAKTOVAT NA E-MAILU M.UHERKOVA@HC-INSTITUTE.ORG PRO ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ.

NOVINKA: PRO OČKOVANÉ HOSTY ODBORNÉ KONFERENCE NOVĚ TAKÉ NABÍZÍME MOŽNOST DOBROVOLNÉHO ANTIGENNÍHO TESTOVÁNÍ PŘED VSTUPEM NA AKCI.

- KAPACITA SÁLU JE NAPLNĚNA A JE MOŽNÉ POUZE ZAPSÁNÍ DO ČEKACÍ LISTINY. V PŘÍPADĚ ZÁJMU O ZAPSANÍ DO TÉTO LISTINY NÁS PROSÍM NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT.

- Z DŮVODU ZVYŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ NEBUDE MOŽNÝ VSTUP NA KONGRESOVÉ PATRO BEZ POTVRZENÉ REGISTRACE ZE STRANY ORGANIZÁTORŮ (TZN. HCI) A TAKÉ NAŘÍZENÉHO BEZINFEKČNÍHO SYSTÉMU O-N (VIZ. PRAVIDLA VYHLÁŠENÉ MZČR).

Program odborné konference v PDF formátu naleznete ZDE >

Registrovat se můžete ZDE >

Využijte také možnost hodnocení očkovacích center v nemocnicích. Hlasovat můžete elektronicky nebo prostřednictvím tištěného dotazníku ZDE›

Záštitu nad odbornou konferencí doposud přijali:

 • Ing. Miloš Zeman, dr. h. c. – prezident, Česká republika
 • RNDr. Miloš Vystrčil – předseda, Senát Parlamentu České republiky
 • Ing. Andrej Babiš – premiér, Vláda České republiky
 • JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. – místopředsedkyně vlády, Vláda České republiky; ministryně, Ministerstvo financí České republiky
 • doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA – místopředseda vlády, Vláda České republiky; ministr, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
 • MUDr. Roman Kraus, MBA – předseda Výboru pro zdravotnictví, Senát Parlamentu České republiky
 • prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. – předsedkyně, Výbor pro zdravotnictví - Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
 • Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA – ministr, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA – ministr do roku 2021, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. – ministr do roku 2021, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. – ministryně, Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
 • Ing. Klára Dostálová – ministryně, Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
 • Mgr. Irena Storová, MHA – ředitelka, Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • MUDr. Barbora Macková – ředitelka, Státní zdravotní ústav
 • MUDr. Milan Kubek – prezident, Česká lékařská komora
 • prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor, Univerzita Karlova
 • doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. – prezident, Česká stomatologická komora
 • Ing. Ladislav Friedrich, CSc. – prezident, Svaz zdravotních pojišťoven České republiky, z.s.
 • Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. – prezident, Hospodářská komora České republiky
 • MUDr. Martin Kuba – předseda, Rada Asociace krajů České republiky
 • Mgr. Petra Pecková – hejtmanka, Středočeský kraj
 • doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D. – hejtmanka, Plzeňský kraj
 • Mgr. Jan Grolich – hejtman, Jihomoravský kraj
 • Ing. Josef Suchánek – hejtman, Olomoucký kraj
 • Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v. – hejtman, Královéhradecký kraj
 • Mgr. Vítězslav Schrek – hejtman, Kraj Vysočina
 • Ing. Petr Kulhánek – hejtman, Karlovarský kraj
 • MUDr. Martin Kuba – hejtman, Jihočeský kraj
 • Ing. Erika Jurinová – předsedkyně, Žilinský samosprávny kraj
 • Mgr. Juraj Droba, MBA, MA – předseda, Bratislavský samosprávny kraj
 • Ing. Jaroslav Baška – předseda, Trenčiansky samosprávny kraj
 • Mgr. Jozef Viskupič – předseda, Trnavský samosprávny kraj
 • PaedDr. Milan Majerský, Ph.D. – předseda, Prešovský samosprávny kraj
 • Ing. Ján Lunter – předseda, Banskobystrický samosprávny kraj
 • MUDr. Martin Gebauer – náměstek hejtmana, Moravskoslezský kraj
 • Ing. Michaela Matoušková, MPA – náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví, Pardubický kraj
 • Mgr. Milena Johnová – radní, Hlavní město Praha
 • Mgr. Vladimír Richter – člen Rady Libereckého kraje pro resort zdravotnictví, Liberecký kraj
 • Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. – náměstek primátora, Město Ostrava

Úterý 23.11.2021

ZAHÁJENÍ ODBORNÉ KONFERENCE (13:30 - 14:30)

 • RNDr. Miloš Vystrčil – předseda, Senát Parlamentu České republiky
 • JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. – místopředsedkyně vlády, Vláda České republiky; ministryně, Ministerstvo financí České republiky
 • MUDr. Roman Kraus, MBA – předseda Výboru pro zdravotnictví, Senát Parlamentu České republiky
 • prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. – předsedkyně, Výbor pro zdravotnictví - Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
 • Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA – ministr, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor, Univerzita Karlova
 • Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. – prezident, Hospodářská komora České republiky
 • plk. gšt. Ing. Petr Šnajdárek – Integrovaný Centrální řídící tým COVID  AČR
 • prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. – ředitel, Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
 • Erik Lundgren – generální ředitel, Roche Česká republika
 • Eva Vencovská, MBA – General Manager CZ/SK, Fresenius Kabi s.r.o.

1. DISKUSNÍ BLOKZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY, NEMOCNICE A AMBULANCE (14:30 - 15:30)

Hlavní témata diskusního bloku:

 • Plány na zajištění finanční stability českého zdravotnictví.
 • Restrukturalizace nemocnic s akutní lůžkovou péčí – budoucnost sítě nemocnic.
 • Restrukturalizace kompetencí lékařů a sester, legalizace práce sester, kvalifikační dohody s mladými lékaři.
 • Elektivní péče a větší rozsah výkonů placených DRG.

Účast v diskusním bloku aktuálně potvrdili:

 • MUDr. Roman Kraus, MBA – předseda Výboru pro zdravotnictví, Senát Parlamentu České republiky
 • Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA – ministr, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • Ing. Zdeněk Kabátek – ředitel, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
 • plk. gšt. Ing. Petr Šnajdárek – Integrovaný Centrální řídící tým COVID  AČR
 • prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc, MBA, FCMA – ředitel, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
 • prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. – předseda představenstva, Nemocnice AGEL Říčany a.s.
 • MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D. – předseda představenstva, Nemocnice České Budějovice, a.s.
 • doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. – prezident, Česká stomatologická komora
 • MUDr. Petr Šonka – předseda, Sdružení praktických lékařů České republiky

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ CELOSTÁTNÍHO PRŮZKUMU ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ROKU 2021 (15:30 - 15:45)

Výsledky celostátního projektu budou vyhlášeny v těchto kategoriích:

 • Hodnocení z pohledu online komunikace zdravotních pojišťoven
 • Hodnocení z pohledu finančního zdraví
 • Hodnocení z pohledu ředitelů nemocnic
 • Hodnocení z pohledu pojištěnců
 • Hodnocení z pohledu preventivních programů pro děti a dorost
 • Hodnocení z pohledu ambulantních lékařů
 • Hodnocení z pohledu největších zaměstnavatelů
 • Absolutní vítěz

PŘESTÁVKA (15:45 - 16:15)

2. DISKUSNÍ BLOK DISKUSE MINISTRA ZDRAVOTNICTVÍ A ODBORNÍKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ (16:15 - 17:15)

Hlavní témata diskusního bloku:

 • Plány na zajištění finanční stability českého zdravotnictví.
 • Restrukturalizace nemocnic s akutní lůžkovou péčí.
 • Změna úlohy zdravotních pojišťoven v rámci českého zdravotnictví, větší důraz na prevenci a hodnocení kvality poskytované péče.
 • Investiční rozvoj nemocnic, plán větší efektivity nemocnic (elektronizace, změna přístupu v organizaci péče).
 • Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030 (zlepšení zdravotního stavu populace, optimalizace zdravotnického systému, podpora vědy a výzkumu).

Účast v diskusním bloku aktuálně potvrdili:

 • Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA – ministr, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. – místopředseda a člen, Výbor pro zdravotnictví – PSP ČR, koordinátor program. týmu zdravotnictví, Občanská demokratická  strana
 • JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D. – odborná mluvčí pro oblast zdravotnictví a advokátka, Česká strana sociálně demokratická
 • MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA – poslanec, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky; přednosta kliniky, Klinika revmatologie a rehabilitace 3. LF UK a FTN, Fakultní Thomayerova nemocnice; KDU-ČSL
 • Ing. Michaela Matoušková, MPA – náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví, Pardubický kraj; členka předsednictva, Starostové a nezávislí
 • JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. – odborník ve zdravotnictví, Česká pirátská strana
 • prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor, Univerzita Karlova
 • prof. MUDr. Marek Trněný, CSc. – přednosta, I. interní klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ CELOSTÁTNÍHO PRŮZKUMU NEJLEPŠÍ NEMOCNICE ČR 2021 (17:15 - 17:45)

Výsledky celostátního projektu budou vyhlášeny v těchto kategoriích:

 • Projekt „Nemocnice pro život 2021“
 • Projekt „Online komunikace nemocnic 2021“
 • Finanční zdraví nemocnic
 • Bezpečnost a spokojenost zaměstnanců
 • Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů
 • Bezpečnost a spokojenost ambulantních pacientů
 • Absolutní vítěz

PREZENTACE ODBORNÍKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ (17:45 - 18:45)

 • Jiří Sven Svěrák – AWS Public Sector & HealthCare Vertical, Czech Republic – Slovakia – Hungary – Croatia

Téma prezentace: Virtuální péče & zlepšení zkušeností pacientů.

 • Ing. Tomáš Staněk – Broker Senior se specializací na pojištění kybernetických rizik, RESPECT, a.s.

Téma prezentace: Pojištění kybernetických rizik.

 • Martin Zubek – ředitel InterSystems pro střední Evropu, InterSystems Corporation

Téma prezentace: InterSystems a podpora IHE profilů k dosažení interoperability v českém zdravotnictví.

 • Ing. Stanislav Martinec – jednatel, KOMA MODULAR s.r.o.

Téma prezentace: Budoucnost výstavby zdravotnických zařízení je modularita.

 • Ing. Vlastimil Vyskočáni – člen představenstva a ředitel úseku energetika budov, ČEZ ESCO, a.s.

Téma prezentace: Inovativní formy financování investic energetických úspor v českých nemocnicích.

 • MUDr. Martin Kuncek – člen vedení Skupiny B. Braun CZ/SK

Téma prezentace: B. Braun digitální technologie – efektivita v úspoře nákladů, zvýšení bezpečnosti poskytované péče a soběstačnosti pacientů.

 • MUDr. Otakar Lucák – jednatel, Reservatic s.r.o.

Téma prezentace: Reservatic v období Covid-19. On-line rezervace v datech.

UKONČENÍ 1. DNE ODBORNÉ KONFERENCE (19:30 - 22:00)

 

Středa 24.11.2021

3. DISKUSNÍ BLOKSUMMIT NEMOCNIC, AMBULANCÍ A PACIENTSKÝCH ORGANIZACÍ (10:00 - 11:00)

Hlavní témata diskusního bloku:

 • Národní onkologický plán (optimální nastavení spolupráce ministerstva, zdravotních pojišťoven, pacientských organizací a poskytovatelů).
 • Zavádění nových přístupů a moderních technologií šetrnějších pro pacienty.
 • Prevence a optimální nastavení preventivních programů

Účast v diskusním bloku aktuálně potvrdili:

 • MUDr. Alena Šteflová Ph.D., MPH – ředitelka odboru zdravotní péče, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • Ing. Ladislav Friedrich, CSc. – prezident, Svaz zdravotních pojišťoven České republiky, z.s.
 • PhDr. Mgr. Jan Bodnár, LL.M. – náměstek ředitele pro zdravotní péči, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
 • Ing. David Šmehlík, MHA – expert v oblasti zdravotního pojištění
 • Mgr. Václav Krása – předseda, Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z.s.
 • prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. – ředitel, Masarykův onkologický ústav
 • MUDr. František Vlček, Ph.D., MHA – ředitel rozvoje a inovací, AKESO holding a.s.
 • Ing. Stanislav Kolb – prezident, Asociace mužů sobě z.s.

UKONČENÍ 2. DNE ODBORNÉ KONFERENCE (11:00 - 12:00)

 

DĚKUJEME PARTNERŮM ODBORNÉ KONFERENCE V ROCE 2021:


Novinky

31.12.2021

PF 2022

Všem partnerům i příznivcům HealthCare Institute o.p.s. přejeme vše nejlepší v nastávajícím roce 2022.

Zobrazit více novinek

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek


 

 

   

 

     

 

 

        

  

  

 

 

   

  

  

 

 

    

  

 

       

                 

          

  www.vzacna-onemocneni.cz