Barometr mezi sestrami 2016 vs. 2020

05.04.2022

V Praze 31. března 2022 – Stále více respondentů plánuje po ukončení svého studia zůstat pracovat v tuzemském zdravotnictví (83 % – 2020). Byl zaznamenán téměř 10% nárůst zájmu o práci v tuzemsku oproti roku 2016 (73,6 %). Přestože jsou lepší platové podmínky dlouhodobě nejčastějším důvodem pro vycestování do zahraničí, tak je patrná lepší platová situace v tuzemsku, kdy došlo meziročně k 5% poklesu respondentů, kteří měli zájem vycestovat do zahraničí za vidinou větších výdělků.

V rámci lokace pro práci v zahraničí meziročně vyplynul klesající trend v zájmu o práci v Německu. Naopak došlo k nárůstu popularity Spojených států amerických. Pouze 6,2 % (2020) respondentů zvažovalo práci v jiném segmentu. Nejčastějším důvodem pro toto rozhodnutí bylo nenaplnění očekávání daného oboru, což se projevilo významným nárůstem zejména mezi studenty středních škol a vyšších odborných škol.

PROČ CHTĚJÍ STUDENTI PRACOVAT V JINÉM SEGMENTU:

V reakci na významné zvýšení platů ve zdravotnictví, zaznamenaly také představy respondentů o finančním ohodnocení po nástupu do zaměstnání a po zapracování adekvátní nárůst. Tento krok se projevil také menším odlivem studentů do zahraničí a zdravotnictví se tak stává stále perspektivnějším oborem mezi studenty.

Zejména studenti středních škol v tuzemsku by meziročně uvítali větší množství praktického vyučování během svého studia, aby byli lépe připraveni na následnou praxi. Meziročně byl u těchto studentů zaznamenán téměř 10% pokles spokojenosti s počtem hodin praktického vyučování během studia.

JE DOSTATEČNÁ DÉLKA PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ BĚHEM STUDIA:

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝBĚR MÍSTA VYKONÁVÁNÍ BUDOUCÍ PRAXE STUDENTŮ:

(Kompletní seznam faktorů ovlivňujících výběr místa vykonávání budoucí praxe studentů naleznete ZDE)

V roce 2020 vstoupila do popředí jistota a stabilita v práci, jakožto nejdůležitější faktor ovlivňující výběr místa vykonávání budoucí praxe studentů. Plat již nebyl primárním faktorem, jako tomu bylo v roce 2016.

Detailní výsledky porovnání průzkumů naleznete na: http://www.hc-institute.org/cz/projekty/barometr-mezi-sestrami/barometr-mezi-sestrami-mezirocni-porovnani-2016-a-2020-priloha-tiskove-zpravy.html

Detailní výsledky průzkumů z roku 2020 a 2016 naleznete na: http://www.hc-institute.org/cz/projekty/barometr-mezi-sestrami.html

zpět na přehled

Novinky

20.09.2022

TISKOVÁ ZPRÁVA: V nemocnicích chybí internisté a zdravotní sestry na oddělení anesteziologicko-resuscitační a intenzivní péče

Aktuální výsledky 14. ročníku mezinárodního průzkumu „Barometr zdravotnictví z pohledu ředitelů nemocnic 2022“, který byl uskutečněn mezi jeho respondenty během měsíce března a dubna roku 2022. V rámci tohoto průzkumu byli osloveni ředitelé 148 nemocnic s akutními lůžky v České republice a 103...

Zobrazit více novinek

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek


 

 

   

    

     

 

 

        

  


  

 

 

   

  

  

 

 

    

  

 

       

                 

          

  www.vzacna-onemocneni.cz