Zaměstnanci nemocnic

Hlasování probíhá od 1.2.2019 do 31.8.2019.

Pocházejí Vaše zkušenosti s touto nemocnicí z roku 2019?
Dotazník lze vyplnit pouze v případě, že Vaše zkušenosti s touto nemocnicí pocházejí z roku 2019.

Výběr nemocnice
1. Kraj
2. Název nemocnice
3. Oddělení

Informace o nemocnici
1. Jaká je Vaše celková spokojenost jako zaměstnance této nemocnice?
(v procentech spokojenosti, maximálně spokojen/a = 100%)
 

30%
2. Doporučil/a byste nemocnici jako perspektivního zaměstnavatele v regionu?
3. Jak jste spokojen/a s úrovní vybavení Vašeho pracoviště?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
4. Považujete Vaše povolání za psychicky náročné?
5. Co konkrétně považujete za nejnáročnější
na svém povolání po psychické stránce? (možnost více odpovědí)
6. Považujete své povolání za fyzicky náročné?
7. Jak hodnotíte vzájemnou spolupráci s Vaším nadřízeným?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
8. Projevuje Váš nadřízený zájem vyslechnout si Váš názor (pracovní problém, léčebný postup, apod.)?
9. Máte u Vás na pracovišti pravidelná setkání, kde si navzájem sdělujete informace o plánovaných změnách v nemocnici, co a jak máte dělat?
10. Jak se cítíte v současném pracovním kolektivu?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
11. Jak hodnotíte vzájemnou spolupráci mezi Vámi a Vašimi kolegy?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
12. Jak hodnotíte vzájemnou spolupráci
lékař x lékař?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
13. Jak hodnotíte vzájemnou spolupráci
lékař x sestra?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
14. Jak hodnotíte vzájemnou spolupráci
sestra x sestra?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
15. Jak hodnotíte spokojenost pacientů na Vašem oddělení?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
16. Co konkrétně doporučujete udělat pro zlepšení spokojenosti Vašich pacientů?
(možnost více odpovědí)
17. Jak hodnotíte bezpečnost pacientů na Vašem oddělení? (kvalita zákroku, předané informace, podávání léků, …)
(1 = výborně, 5 = nedostatečně)
18. Co konkrétně doporučujete udělat pro zvýšení bezpečnosti Vašich pacientů?
(možnost více odpovědí)
19. Jak hodnotíte úroveň bezpečnosti Vás a Vašich kolegů při výkonu práce na Vašem oddělení?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
20. Co konkrétně doporučujete udělat pro zvýšení bezpečnosti Vás a Vašich kolegů při výkonu práce na Vašem oddělení? (možnost více odpovědí)
21. Jaké riziko z pohledu bezpečnosti personálu nemocnice považujete za největší? (možnost více odpovědí)
22. Jaká opatření přijímá vedení Vaší nemocnice, aby zajistilo bezpečnost pacientů a zaměstnanců na jednotlivých odděleních? (možnost více odpovědí)
23. Zamyslete se, prosím, nad důvody, pro které byste se rozhodl/a odejít z Vaší nemocnice:
(možnost více odpovědí)
24. Kolik času týdně (v hodinách) Vám zabere administrativa?
25. Jste nucen/a pro zachování Vašeho životního standardu pracovat přesčas?
26. Jak hodnotíte hospodárnost provozu na Vašem pracovišti?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
27. Jaké řešení navrhujete pro zvýšení hospodárnosti na Vašem pracovišti?
(možnost více odpovědí)
28. Vyjmenujte, prosím, překážky, které Vám brání
při prosazování hospodárnějšího provozu:
(možnost více odpovědí)
29. O jaké nefinanční benefity byste měl/a největší zájem?
30. Máte možnost se seberealizovat (využít svou odbornost, dosažené vzdělání, specializaci)?
31. Nabízí Vám zaměstnavatel možnost dalších profesních a odborných školení?
32. Jak hodnotíte komunikaci s Vaší zdravotní pojišťovnou? (e-mail, telefon, dopis, osobní kontakt)
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
33. Jak hodnotíte nabídku preventivních programů Vaší zdravotní pojišťovny?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)

Informace o respondetech
Pohlaví
Váš věk:
Praxe
Nejvyšší dosažené vzdělání:
V jakém útvaru pracujete?
Pracovní zařazení
U které zdravotní pojišťovny jste v současné době pojištěn/a?
Podřízení

   
   
   
Pole musí být zaškrtnuto

Zadané údaje slouží potřebám neziskové organizace HealthCare Institute, která se zabývá zvyšováním kvality a efektivity v nemocnicích.

Novinky

16.07.2019

Barometr českého zdravotnictví 2019

Výsledky unikátního průzkumu “Barometr českého zdravotnictví 2019“, který byl realizován v březnu tohoto roku 2019 mezi řediteli 154 nemocnic v České republice.

Zobrazit více novinek

Odběr novinek

Přihlašte se k odběru novinek


Hlavní partneři

      

             

    

Sponzor hlavní ceny

Partner "Nemocnice pro život"

Marketingoví partneři    

   

Hlavní partner elektronizace českého zdravotnictví

Mediální partner ambulantních pacientů

Mediální partner zaměstnanců nemocnic

Hlavní realizační partner

Realizační partneři

 

Organizátor

Podporujeme

Odborní partneři

         

   

         

                

   

Partneři

 

       

  

Partner „Online komunikace nemocnic“

Finanční partner

Mediální partneři

          

       

      

              

         

      
                           

Spolupracujeme

          

  www.vzacna-onemocneni.cz