Pacienti - hospitalizovaní

Hlasování probíhá od 1.2.2018 do 31.8.2018.


Výběr nemocnice
1. Kraj
2. Název nemocnice
3. Oddělení

Informace o nemocnici
1. Na základě čeho jste se rozhodl/a pro tuto nemocnici?
(možnost více odpovědí)


2. Šel/šla jste do této nemocnice s důvěrou?
3. Jak jste byl/a spokojen/a s organizací a rychlostí Vašeho přijetí do nemocnice?
4. Byl Vám srozumitelně vysvětlen navržený postup léčby?
5. Byl/a jste srozumitelně seznámen/a s možnými riziky případného lékařského zákroku?
6. Byl/a jste srozumitelně seznámen/a s tím, komu mohou být poskytovány informace o Vašem zdravotním stavu?
7. Pokud jste pociťoval/a bolest, bylo na ni
ze strany personálu účinně a včas reagováno?
8. Ověřoval personál nemocnice Vaše jméno
před podáváním léků nebo zákrokem?
9. Byl/a jste seznámen/a s tím, jak o sebe máte pečovat po propuštění z nemocnice?
10. Uvítal/a byste možnost většího zapojení pacienta do rozhodování o způsobu léčby?
11. Nakazil/a jste se při pobytu v nemocnici nějakou infekcí anebo nemocí?
12. Pokud jste se nakazil/a v nemocnici infekcí nebo nemocí, uveďte prosím jakou:13. Bylo s Vámi jednáno s úctou a respektem?
14. Jak podle sebe hodnotíte pocit bezpečí
z hlediska možných krádeží na Vašem oddělení?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
15. Jak jste byl/a spokojen/a s čistotou
na oddělení?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
16. Pokud jste pociťoval/a potřebu si s někým pohovořit, byla Vaše potřeba vyslyšena?
17. Jak hodnotíte kvalitu podávané stravy?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
18. Co navrhujete v této nemocnici zlepšit?
(možnost více odpovědí)


19. Bylo pro Vás orientační značení v nemocnici srozumitelné?
20. Jak hodnotíte úroveň komunikace s ošetřujícími lékaři?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
21. Jak hodnotíte úroveň komunikace s ošetřujícími sestrami?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
22. Když jste potřeboval/a přivolat ošetřující personál, byla jeho reakce včasná?
23. Zlepšil nebo stabilizoval se Váš zdravotní stav při pobytu v nemocnici?
24. Jak často se personál nemocnice
při komunikaci s Vámi usmívá?
25. U které zdravotní pojišťovny jste v současné době pojištěn/a?
26. Jak hodnotíte komunikaci s Vaší zdravotní pojišťovnou? (e-mail, telefon, dopis, osobní kontakt)
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
27. Jak hodnotníte nabídku preventivních programů Vaší zdravotní pojišťovny?
(1 = maximálně spokojen/a, 5 = velmi nespokojen/a)
28. Máte zájem, aby Vás Vaše zdravotní pojišťovna informovala, kde Vám může být poskytnuta nejlepší zdravotní péče?
29. Co byste chtěl/a ve Vaší zdravotní pojišťovně zlepšit? (možnost více odpovědí)

30. Jste v této nemocnici dostatečně informován/a o možnostech propojení spolupráce
s pacientskou organizací zaměřenou na Vaše případné onemocnění?
31. Pocházejí Vaše zkušenosti s touto nemocnicí
z roku 2018?

Informace o respondentech
Pohlaví
Váš věk:
Vzdělání:
Pole musí být zaškrtnuto

Zadané údaje slouží potřebám neziskové organizace HealthCare Institute, která se zabývá zvyšováním kvality a efektivity v nemocnicích.
Tento průzkum probíhá v českých nemocnicích od 1.2.2018 do 31.8.2018.
V nemocnicích jsou k dispozici také tištěné verze tohoto dotazníku.

Novinky

26.06.2018

Výsledky průzkumu Barometr českého zdravotnictví 2018 z pohledu ředitelů nemocnic

Aktuální výsledky průzkumu Barometr českého zdravotnictví 2018 z pohledu ředitelů nemocnic, který se zabývá hodnocením kvality a dostupnosti zdravotní péče v nemocnicích České republiky.

Zobrazit více novinek

Odběr novinek

Přihlašte se k odběru novinek


Hlavní partneři

      

     

       

  

Sponzor hlavní ceny

Partner "Nemocnice pro život"

Partner "Online komunikace nemocnic"

Marketingoví partneři        

         

Hlavní partner elektronizace českého zdravotnictví

Partner elektronizace českého zdravotnictví

Mediální partner ambulantních pacientů

Mediální partner zaměstnanců nemocnic

Hlavní odborný partner

Hlavní realizační partner

Organizátor

Podporujeme

Odborní partneři

         

         

          

         

        

Partneři

           

 

Finanční partner

Realizační partneři

         

Mediální partneři

    

       

   

       

         

          

     

 

Spolupracující instituce

    

   

                 

       

      

   

               

 

 

 

 

 

  

 

 

Spolupracujeme

          

 www.vzacna-onemocneni.cz