Barometr mezi mediky 2018

Cílem 4. ročníku celostatního průzkumu je zjistit, kam mají namířeno studenti 4., 5. a 6. ročníků lékařských fakult v České republice po ukončení jejich studia.

Možnost zapojit se do průzkumu je otevřena do pátku 14.12.2018.

Detailní výsledky tohoto průzkumu z roku 2017 naleznete ZDE.


Dotazník
1. Budete chtít po ukončení studia pracovat v českém zdravotnictví? *


2. V případě, že budete chtít pracovat v českém zdravotnictví, uveďte prosím, jaké jsou Vaše plány po ukončení studia...


3. V případě, že po ukončení studia plánujete vykonávat lékařskou profesi v českém zdravotnictví, upřesněte prosím:
Profese:


3.1. V případě, že po ukončení studia plánujete vykonávat lékařskou profesi v českém zdravotnictví jako nemocniční lékař, upřesněte prosím:
Typ zařízení:3.2 V případě, že po ukončení studia plánujete vykonávat lékařskou profesi v českém zdravotnictví jako praktický lékař, upřesněte prosím:
Typ zařízení:


4. Pokud byste se rozhodl/a vykonávat lékařskou profesi v českém zdravotnictví, určete prosím podle důležitosti faktory, které ovlivňují výběr místa vykonávání Vaší budoucí lékařské praxe…
(1 = nejdůležitější, 5 = nejméně důležité)
12345
Pracovní kolektiv
Renomé zdravotnického zařízení
Možnost kariérního nebo platového růstu
Vybavenost nemocnice (náročnější vyšetření, operace)
Lokalita nemocnice (dostupnost, doprava)
Jasné a jednoznačné podmínky pro předatestační/specializační přípravu
Vyváženost pracovního a osobního času
Zaměstnavatel nepožaduje uzavření kvalifikační dohody
Zaměstnavatel hradí náklady na specializační vzdělávání (např. na stáže a kurzy)
Velikost úvazku
Odpovídající míra supervize nad prací lékaře
Plat
5. V případě, že po ukončení studia plánujete vykonávat lékařskou profesi v České republice, uveďte prosím, který z oborů preferuje...
(možnost více odpovědí, max. 3 odpovědi)6. V případě, že po ukončení studia plánujete vykonávat lékařskou profesi v České republice, uveďte prosím, jaká by podle Vašeho názoru měla být adekvátní a dostatečná výše NÁSTUPNÍHO platu ve Vašem oboru?
(tj. plat absolventa v hrubém; bez přesčasů / služeb / příplatků)
7. V případě, že po ukončení studia plánujete vykonávat lékařskou profesi v České republice, uveďte prosím, jaká by podle Vašeho názoru měla být adekvátní a dostatečná výše platu PO PRVNÍ ATESTACI ve Vašem oboru?
(tj. plat v hrubém; bez přesčasů / služeb / příplatků)

8. V případě, že budete chtít pracovat v zahraničí, uveďte prosím, jaké jsou Vaše plány po ukončení studia...


9. V případě, že po ukončení studia plánujete vykonávat lékařskou profesi v zahraničí, upřesněte prosím:
Profese:


9.1 V případě, že po ukončení studia plánujete vykonávat lékařskou profesi v zahraničí jako nemocniční lékař, upřesněte prosím:
Typ zařízení:9.2 V případě, že po ukončení studia plánujete vykonávat lékařskou profesi v zahraničí jako praktický lékař, upřesněte prosím:
Typ zařízení:


9.3 V případě, že po ukončení studia plánujete vykonávat lékařskou profesi v zahraničí, upřesněte prosím:
Důvod vycestování:
(možnost více odpovědí, max. 3 odpovědi)


9.4 V případě, že po ukončení studia plánujete vykonávat lékařskou profesi v zahraničí, upřesněte prosím:
Lokace (Země):
(možnost více odpovědí, max. 3 odpovědi)
9.5 V případě, že po ukončení studia plánujete vykonávat lékařskou profesi v zahraničí, upřesněte prosím:
Plánovanou délku pobytu v zahraničí:
10. V případě, že po ukončení studia plánujete vykonávat lékařskou profesi v zahraničí, uveďte prosím, který z oborů preferuje...
(možnost více odpovědí, max. 3 odpovědi)11. V případě, že po ukončení studia plánujete vykonávat lékařskou profesi v zahraničí, uveďte prosím, jaká by podle Vašeho názoru měla být adekvátní a dostatečná výše NÁSTUPNÍHO platu ve Vašem oboru?
(tj. plat absolventa v hrubém; bez přesčasů / služeb / příplatků)
12. V případě, že po ukončení studia plánujete vykonávat lékařskou profesi v zahraničí, uveďte prosím, jaká by podle Vašeho názoru měla být adekvátní a dostatečná výše platu PO PRVNÍ ATESTACI ve Vašem oboru?
(tj. plat absolventa v hrubém; bez přesčasů / služeb / příplatků)

13. Podporuje Vaše fakulta aktivně a dostatečně vykonávání praxe nad rámec Vašeho studia?


14. Co navrhujete na Vaší fakultě zlepšit?
15. Byli byste v následujících letech ochotni obětovat významnou část svého volného času ve prospěch vybudování Vaší budoucí profesní kariéry?


Informace o respondentovi
Máte české občanství? *


Pokud nemáte občanství České republiky, uveďte prosím zemi, ve které máte státní občanství: *
Pohlaví *
Jsem studentem/studentkou: *
Univerzita *
*
Informujte mě o výsledcích průzkumů a dalších projektech HCI:


Pokud chcete být informován o výsledcích průzkumů a dalších projektech HCI, napište nám, prosím, svou e-mailovou adresu
* Povinné údaje je nutné vyplnit

Zadané údaje slouží potřebám neziskové organizace HealthCare Institute, která se zabývá zvyšování kvality, bezpečnosti a efektivity ve zdravotnictví.

Novinky

05.10.2018

Ředitelé slovenských a českých nemocnic společně vnímají možné riziko zhoršení kvality a dostupnosti zdravotní péče

Aktuální výsledky pilotního ročníku unikátního průzkumu „Barometr slovenského zdravotnictví 2018“.

Zobrazit více novinek

Odběr novinek

Přihlašte se k odběru novinek


Hlavní partneři

       

        

                  

  

Sponzor hlavní ceny

Partner "Nemocnice pro život"

Partner "Online komunikace nemocnic"

Marketingový partner       

    

Hlavní partner elektronizace českého zdravotnictví

Partner elektronizace českého zdravotnictví

Mediální partner ambulantních pacientů

Mediální partner zaměstnanců nemocnic

Hlavní odborný partner

Hlavní realizační partner

Organizátor

Podporujeme

Odborní partneři

         

         

          

         

        

Partneři

         

         

   

Finanční partner

Realizační partneři

       

 

 

Mediální partneři

    

       

   

       

         

          

     

 

Spolupracující instituce

                   

   

                 

       

              

            
 

      

       

    

     

 

 

 

 

 

  

 

 

Spolupracujeme

          

 www.vzacna-onemocneni.cz