Barometer medzi slovenskými medikmi 2018

Cielom 2. ročníka prieskumu, ktorý je určený primárne študentom 4., 5. a 6. ročníkov lekárskych fakúlt na Slovensku je zistiť, kam majú študenti namierené po ukončení ich štúdia a zároveň porovnať potreby študentov medicíny na Slovensku a v Českej republike.
 
Možnosť zapojiť sa do prieskumu je otvorená do 31.1.2019.
 
Detailné výsledky tohto prieskumu z roku 2017 nájdete TU.
 


Dotazník
1. Budete chcieť po ukončení štúdia pracovať v slovenskom zdravotníctve? *


2. V prípade, že budete chcieť pracovať v slovenskom zdravotníctve, uveďte prosím, aké sú Vaše plány po ukončení štúdia...


3. V prípade, že po ukončení štúdia plánujete vykonávať lekársku profesiu v slovenskom zdravotníctve, spresnite, prosím:
Profesiu:


3.1. V prípade, že po ukončení štúdia plánujete vykonávať lekársku profesiu v slovenskom zdravotníctve ako nemocničný lekár, spresnite, prosím:
Typ zariadenia:3.2 V prípade, že po ukončení štúdia plánujete vykonávať lekársku profesiu v slovenskom zdravotníctve ako praktický lekár, spresnite, prosím:
Typ zariadenia:


4. Pokiaľ by ste sa rozhodol/a vykonávať lekársku profesiu v slovenskom zdravotníctve, určite prosím podľa dôležitosti faktory, ktoré ovplyvňujú výber miesta výkonu Vašej budúcej lekárskej praxe…
( 1 = najdôležitejší, 5 = najmenej dôležité)
12345
Pracovný kolektív
Renomé zdravotníckeho zariadenia
Možnosť kariérneho alebo platového rastu
Vybavenosť nemocnice (náročnejšie vyšetrenie, operácie)
Lokalita nemocnice (dostupnosť, doprava)
Jasné a jednoznačné podmienky pre predatestačnú/špecializačnú prípravu
Vyváženosť pracovného a osobného času
Zamestnávateľ nepožaduje uzatvorenie kvalifikačnej dohody
Zamestnávateľ hradí náklady na špecializačné vzdelávanie (napr. na stáže a kurzy)
Veľkosť úväzku
Zodpovedajúca miera supervízie nad prácou lekára
Plat
5. V prípade, že po ukončení štúdia plánujete vykonávať lekársku profesiu na Slovensku, uveďte prosím, ktorý z odborov preferujete.
(možnosť viacerých odpovedí, max. 3 odpovede)6. V prípade, že po ukončení štúdia plánujete vykonávať lekársku profesiu na Slovensku, uveďte, prosím, aká by podľa Vášho názoru mala byť adekvátna a dostatočná výška NÁSTUPNÉHO platu vo Vašom odbore?
(tj. plat absolventa v hrubom; bez nadčasov/služieb/príplatkov)
7. V prípade, že po ukončení štúdia plánujete vykonávať lekársku profesiu na Slovensku, uveďte, prosím, aká by podľa Vášho názoru mala byť adekvátna a dostatočná výška platu PO PRVEJ ATESTÁCII vo Vašom odbore?
(tj. plat v hrubom; bez nadčasov/služieb/príplatkov)

8. V prípade, že budete chcieť pracovať v zahraničí, uveďte, prosím, aké sú Vaše plány po ukončení štúdia...


9. V prípade, že po ukončení štúdia plánujete vykonávať lekársku profesiu v zahraničí, spresnite, prosím:
Profesiu:


9.1 V prípade, že po ukončení štúdia plánujete vykonávať lekársku profesiu v zahraničí ako nemocničný lekár, spresnite, prosím:
Typ zariadenia:9.2 V prípade, že po ukončení štúdia plánujete vykonávať lekársku profesiu v zahraničí ako praktický lekár, spresnite, prosím:
Typ zariadenia:


9.3 V prípade, že po ukončení štúdia plánujete vykonávať lekársku profesiu v zahraničí, spresnite, prosím:
Dôvod vycestovania:
(možnosť viacerých odpovedí, max. 3 odpovede)


9.4 V prípade, že po ukončení štúdia plánujete vykonávať lekársku profesiu v zahraničí, spresnite, prosím:
Umiestnenie (Krajina):
(možnosť viacerých odpovedí, max. 3 odpovede)
9.5 V prípade, že po ukončení štúdia plánujete vykonávať lekársku profesiu v zahraničí, spresnite, prosím:
Plánovanú dĺžku pobytu v zahraničí:
10. V prípade, že po ukončení štúdia plánujete vykonávať lekársku profesiu v zahraničí, uveďte, prosím, ktorý z odborov preferujete.
(možnosť viacerých odpovedí, max. 3 odpovede)11. V prípade, že po ukončení štúdia plánujete vykonávať lekársku profesiu v zahraničí, uveďte, prosím, aká by podľa Vášho názoru mala byť adekvátna a dostatočná výška NÁSTUPNÉHO platu vo Vašom odbore?
(tj. plat absolventa v hrubom; bez nadčasov/ služieb / príplatkov)
12. V prípade, že po ukončení štúdia plánujete vykonávať lekársku profesiu v zahraničí, uveďte, prosím, aká by podľa Vášho názoru mala byť adekvátna a dostatočná výška platu PO PRVEJ ATESTÁCII vo Vašom odbore?
(tj. plat v hrubom; bez nadčasov / služieb / príplatkov)

13. Podporuje Vaša fakulta aktívne a dostatočne vykonávanie praxe nad rámec Vášho štúdia?


14. Čo navrhujete na Vašej fakulte zlepšiť?
15. Boli by ste v nasledujúcich rokoch ochotní obetovať významnú časť svojho voľného času v prospech vybudovania Vašej budúcej profesijnej kariéry?


Informácie o respondentovi:
Máte slovenské občianstvo? *


Pokiaľ nemáte občianstvo Slovenskej republiky, uveďte prosím krajinu, v ktorej máte štátne občianstvo: *
Pohlavie: *
Som študentom/študentkou *
Univerzita *
*
Informujte ma o výsledkoch prieskumov a ďalších projektoch HCI:


Pokiaľ chcete byť informovaný o výsledkoch prieskumov a ďalších projektoch HCI, napíšte nám, prosím, Vašu e-mailovú adresu:
* Povinné údaje je nutné vyplnit

Zadané údaje slúžia potrebám neziskové organizácie HealthCare Institute, ktorá sa zaoberá zvyšovaním kvality, bezpečnosti a efektivity v zdravotníctve.

Novinky

27.11.2018

Žebříček českých nemocnic a žebříček zdravotních pojišťoven 2018

Vyhlášení žebříčku českých nemocnic v rámci 13. ročníku celorepublikového komplexního hodnocení českých nemocnic "Nejlepší nemocnice ČR 2018" a českých zdravotních pojišťoven v rámci 4. ročníku celorepublikového komplexního hodnocení "Zdravotní pojišťovna roku 2018".

Zobrazit více novinek

Odběr novinek

Přihlašte se k odběru novinek


Hlavní partneři

         

           

                      

      

        

Sponzor hlavní ceny

Partner "Nemocnice pro život"

Partner "Online komunikace nemocnic"

Marketingoví partneři    

      

Hlavní partner elektronizace českého zdravotnictví

Partner elektronizace českého zdravotnictví

Mediální partner ambulantních pacientů

Mediální partner zaměstnanců nemocnic

Hlavní odborný partner

Hlavní realizační partner

Organizátor

Podporujeme

Odborní partneři

         

     

           

                

   

Partneři

         

             

         

               

Finanční partner

Realizační partneři

      

 

Mediální partneři

          

       

      

   

            

           

 

Spolupracující instituce

                   

   

                 

       

              

            
 

      

       

    

     

 

 

 

 

 

  

 

 

Spolupracujeme

          

  www.vzacna-onemocneni.cz